ZA stvarne promjene
ZA snažnu obitelj

Izborne liste U ime obitelji – projekt Domovina

I. izborna jedinica

 

1. MATE BARUN
2. KREŠIMIR MILETIĆ
3. IVO DŽEBA
4. ŽELJKA MATIJAŠIĆ
5. BLAŽ JERKOVIĆ
6. TOMISLAV MALKOČ
7. ZAVIŠA KAČIĆ-ALESIĆ
8. DAVOR ŠTEFAN
9. JELA GRBAVAC
10. MONIKA ZELIĆ
11. ANĐELKA SLONJE
12. IVANA BURIĆ ZUBČIĆ
13. RATKO NOVOSEL
14. BEATA HALASSY

 

II. izborna jedinica

 

1. ŽELJKA MARKIĆ
2. TOMISLAV VUKELIĆ
3. GORDAN NAGLIĆ
4. KREŠIMIR BIRŠIĆ
5. DAMIR FORETIĆ
6. SLAVO MANDURIĆ
7. SENKA ŠTULINA
8. MARIO GEČEVIĆ
9. IVAN MARKULIN
10. DUBRAVKA LISIČAK
11. ALAN VORKAPIĆ
12. JELENA ANTOLIĆ
13. NATALIJA KANAČKI
14. MELITA MILOŠ

 

III. izborna jedinica

 

1. MARIJAN KRAMAR
2. SUZANA MUNJAS
3. VINKO LAŠTRO
4. DUNJA ŠOBAK
5. MLADEN ZELIĆ
6. MATO BALIĆ
7. MIROSLAV KADIJA
8. MARIJA ROMIĆ
9. JURE SOLDIĆ
10. MISLAV JURIČEV-SUDAC
11. BRANKA JAKOVAC
12. DAJANA KRIŠTO
13. JANJA ŠUTALO
14. IVANA STANKOVIĆ

 

IV. izborna jedinica

 

1. KRISTIJAN ŠIMIČIĆ
2. LIDIJA BLAGOJEVIĆ
3. ILIJA ILIČIĆ
4. SNJEŽANA BARIĆ
5. KLEMENTINA ŠULJUG
6. KRISTINA BAKULA
7. IVAN ŽUPAN
8. JOSIP KAPTALAN
9. IVANA KREŠO
10. MARIJA MILOLOŽA PANDUR
11. HRVOJE JUZBAŠIĆ
12. JELENA KALAHARI PURGAR
13. ANTUN KRSTIN
14. DARIO BEZIK

 

V. izborna jedinica

 

1. IVAN ĆALETA
2. KATARINA PERIĆ
3. SILVIO GOLUBOVIĆ
4. IVANA JURIĆ
5. IVAN MAMIĆ
6. VESNA FILIPOVIĆ
7. ZORAN FRANJIĆ
8. MARIJANA VOJNIĆ
9. IVAN SUDAR
10. SNJEŽANA GALOVIĆ
11. IVAN ZOVAK
12. GORAN MOLNAR
13. VESNA SLOBOĐAN
14. KREŠO ŽARKOVIĆ

 

VI. izborna jedinica

 

1. KREŠIMIR PLANINIĆ
2. TIN IVANKOVIĆ
3. ROBERT ŽIGA
4. IGOR POLIĆ
5. IVAN TRŽIĆ
6. SONJA REPIĆ
7. MARIJA VUKOVIĆ
8. IVA PEM NOVOSEL
9. ZLATA CESTARIĆ
10. GORAN PLANK
11. SANDA ZENKO
12. RUŽA KORDIĆ
13. IVANA BAN
14. MONIKA PERIĆ

 

VII. izborna jedinica

 

1. VIŠESLAV FRANIĆ
2. ALBERT JURIŠIĆ
3. JOSIPA JURIČEV-SUDAC
4. ANTO GREBENAR
5. DRAŽEN SERDAR
6. SANDRA REŽIĆ
7. MATIJA ZEČEVIĆ
8. ZDRAVKO BOŠNJAK
9. VERA REDE
10. MIROSLAV GRBAVAC
11. KATA JOSIPOVIĆ
12. ANAMARIJA MARKOVIĆ
13. BLAŽENKA KADIJA
14. IVANA JURIĆ

 

VIII. izborna jedinica

 

1. BLAŽENKA KULIĆ
2. ANITA RONČEVIĆ
3. SILVANA VOZILA
4. SANJA ŠTERN-VUKOTIĆ
5. DUBRAVKO ANTONIĆ
6. IGOR DUNĐER
7. TOMISLAV ŠTIVOJEVIĆ
8. DENIS MARINOVIĆ
9. MILENA ŽITINIĆ
10. DARIO PERKOVIĆ
11. VESNA STEINER-IBRAHIMPAŠIĆ
12. GORDANA BARIĆ
13. MARIJAVRBETA
14. IVICA VUKELIĆ

 

 

IX. izborna jedinica

 

1. TOMISLAV PALEKA
2. MATE MIŠLOV
3. HRVOJE ŠTEKO
4. FILIP ĐINĐIĆ
5. NEVENA TADIĆ
6. IVAN KULAŠ
7. TATIJANA VIDIĆ
8. ŽANA BEKAVAC
9. MONIKA BUTUM
10. IVICA BUČIĆ
11. JOSIPA BARABA
12. GORDANA SKORIN
13. SILVIJA ŠKONTRA
14. ŠIME BALJAK

 

X. izborna jedinica

 

1. TOMISLAV POLJAK
2. HRVOJE KALINIĆ
3. GVIDO PIASEVOLI
4. GROZDANA PAVLETIĆ ADORIĆ
5. BORKO GUNJAČA
6. VESNA UJEVIĆ
7. MARIN DIVIĆ
8. IVANA BILIĆ ANTIČEVIĆ
9. STANKO PRCELA
10. DARKO PEJKOVIĆ
11. MIRJANA ZEMUNIK
12. JERKO ŽUPA
13. ANITA LIVAJIĆ
14. VESNA PROLIĆ

 

XI. izborna jedinica

 

1. RANKO RADOŠ
2. ZORICA KNEŽEVIĆ
3. STIPE PERIĆ
4. ANTONIJA TOMIĆ
5. DUJE GALE
6. JACINTA LAŠTRO
7. MARIJA ŽIGA
8. MARIJA (SUŠA) SLAVICA
9. JOZO BAGARIĆ