11. Vesna Ibrahimpašić-Steiner, dipl.oecc.

Rođena sam 03.12.1957.u Apatinu.Završila sam Ekonomski fakultet u Osijeku.Imam dugogodišnje radno iskustvo u financijsko-računovodstvenom sektoru.

Živim u Rijeci 20 godina, udovica sam,imam kćer koja je također završila Ekonomski fakultet i ponosna sam baka malog Nike ,koji je rođen 06.10.ove godine.