4. mr.sc. Filip Đinđić

Ja sam Filip Đinđić, suprug sam i otac jednog djeteta i drugog na putu. Magistar sam znanosti (magistrirao sam etnologiju i diplomirao arheologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu). Zaposlen sam kao konzervator za kulturnu baštinu, a trenutno radim na registraciji za proglašenje malog priobalnog ribolova kao nematerijalnog kulturnog dobra, koje će pomoći našim otočanima i primorcima da reguliraju svoja prava koja polažu na tradicionalni mali ribolov.
Na angažman u „U ime obitelji“ potakla me referendumska inicijativa za izmjenu Izbornog zakona, u kojoj sam aktivno sudjelovao kao volonter. Izmjenom zakonske regulative koja utječe na izborne procese, koju predlaže stranka „U ime obitelji – projekt Domovina“, postigao bi se veći utjecaj mladih i obrazovanih ljudi na politički i društveni život. Došlo je vrijeme da se negativno selektirani političari zamjene onima koje će građani moći birati po njihovim kompetencijama.