Zaprešić – predstavljen izlazak na parlamentarne izbore

Krešimir Planinić: Udruga U ime obitelji nastavlja sa svojim mnogobrojim aktivnostima, a naš angažman proširujemo i na političko djelovanje.