10. Marija Miloloža Pandur, prof. matematike i informatike

Ja sam Marija Miloloža Pandur, supruga sam i majka dviju kćeri. Asistentica sam na Odjelu za matematiku u Osijeku, i pri završetku doktorskog studija matematike. Aktivno sam sudjelovala u prikupljanju potpisa u obje referendumske inicijative. Vjerujem da je došlo vrijeme da Hrvati mogu bez grižnje savjesti izabrati, ne manje zlo, nego pravu političku opciju. Opciju koja može ostvariti značajan rezultat na ovim izborima i donijeti istinske promjene, koja može promijeniti mišljenje naroda o politici i političarima. Biti političar treba biti častan i ugledan posao, a ne dobro plaćeni posao na koji se ne treba niti dolaziti. Političar treba umrijeti sebi, a živjeti narodu. Mudro služiti hrvatskom narodu, a ne njime vladati. Promjene se neće dogoditi ako samo prigovaramo i mrmljamo, potrebno je aktivno uključivanje u politiku te davanje svoga glasa (a toliko je onih koji ne glasaju) onima koji donose stvarne promjene. Pozivam sve da budu mudri i ne propuste priliku učiniti istinsku promjenu na hrvatskoj političkoj sceni, da omoguće sposobnima i dobronamjernima upravljanje hrvatskim dobrima, te zaštitu hrvatskih obitelji, u kojima se živi od začeća do prirodne smrti. Tisuće glasova koji će biti za U ime obitelji – projekt Domovina, bit će dobro odabrani glasovi.