3. Silvana Vozila, mag. sestrinstva

Ime mi je Silvana Vozila, rođena sam na otoku Pagu, ali živim i radim u Rijeci gdje sam završila osnovnu i srednju školu. Po profesiji sam medicinska sestra, odnosno magistra sestrinstva, momentalno na doktorskom studiju „Filozofija i suvremenost“ na Sveučilištu u Rijeci. Radim u obiteljskoj ordinaciji i kao izvanredni profesor na Fakultetu za zdravstvene studije (FZS) Sveučilišta u Rijeci gdje predajem „Filozofiju i bioetiku u sestrinstvu/primaljstvu“.

Iz ovog kratkog uvoda vidljivo je da sam orijentirana na humanistička područja, osobito na moralnu i duhovnu komponentu čovjekova  života i djelovanja. Uočavanjem stanja i problema koje tišti hrvatski narod nametnulo se kao prirodni slijed uključivanje u aktivnosti udruge UIO kroz volonterstvo, a sada i kroz javno politički angažman. Držim da nije problem toliko u znanju koliko u iskrenim namjerama i ispravnim postupanjima ljudi koje narod izabere da ih zastupaju. Služiti čovjeku za dobrobit naroda, za mene je velika čast. Uz Božju pomoć to možemo i ostvariti.