Što ćemo učiniti: Zalagati se za dosljednu primjenu ustavom definirane definicije braka kao životne zajednice žene i muškarca