Tri dame vode gornjogradski ogranak u Osijeku

Gornji grad gradska je četvrt samog središta slavonske metropole Osijeka. Taj dio grada izgubio je sjaj koji je imao čak i u prvim poslijeratnim godinama. Napušteni lokali, malo ljudi na ulici, još uvijek vidljivi tragovi rata, zapušten željeznički kolodvor, a autobusni pun samo kada kreću autobusi za Njemačku, gdje rijeke mladih odlaze iz najistočnije regije Lijepe naše. Trgovine i lokali preselili su u trgovačke centre na periferiju grada, a noćni život u staru jezgru grada Osijeka, Tvrđu. Sve su to naglasci problema lokalne zajednice koji su istaknuti na osnivačkom skupu stranke Projekt Domovina za Gradsku četvrt Gornji grad, koji je održan 11. srpnja. Na skupu je izabrano i stranačko vodstvo Gornjeg grada, pa je za predsjednicu jednoglasno izabrana Branka Majstrović, za njezinu zamjenicu Marija Bobić, dok je tajnica Mirjana Eržić.

Skup su pozdravili i predsjednik osječkog ogranka Projekt Domovina Kristijan Šimičić i njegova zamjenica Zrinka Vlašić, koji su iznijeli plan premreževanja grada Osijeka ograncima, kao i čitav niz konkretnih mjera i akcija koji se već poduzimaju, prije svega pri zapošljavanja mladih ljudi.